Gizlilik Politikası

NakliyeDestek (“nakliyedestek.com”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan müşterilerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbuNakliyeDestek Gizlilik Politikası (“Politika”), Müşterilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı,NakliyeDestek tarafından işletilmekte olan www.nakliyedestek.com (“Site”) internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) tarafındanNakliyeDestek ile paylaşılan veyaNakliyeDestek’in, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerini işlediğimiz kişi gruplarına özel olarak hazırladığımız aydınlatma metinlerinde detayları belirtilen, topladığımız kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

NakliyeDestek’in, Kullanıcı’ların Platform üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi kapsamakta olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Kullanıcı Platform üzerinden teklif almak için gerekli bilgileri girdiğinde ad, soyadı, telefon numarasının ve adresininNakliyeDestek olaraK çalıştığımız iş ortaklarımız (nakliyat, temizlik firmaları vb) ile paylaşılacağını kabul etmiş olur. Müşteri tarafından teklifin kabul edilmesi halinde bu bilgiler paylaşılabilecektir.

NakliyeDestek, işbu Politika ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumalara açıklamayacaktır.NakliyeDestek, kişisel bilgileri kendi içinde müşteri profilini belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

NakliyeDestek, kişisel bilgileri gizli tutmaya azami özeni göstermeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerin tamamen veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

NakliyeDestek, işbu Politika hükümlerini, dilediği zaman Platform da yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.NakliyeDestek değişiklik yaptığı Politika hükümleri Platform da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.